Na statku m/s „Nawigator XXI” obyły się ćwiczenia sprawdzające wdrożenie Międzynarodowego Kodeksu Ochrony Statków i Portów (ISPS). Ćwiczenia polegały na ewakuacji załogi statku, udzieleniu pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczeniu terenu, w sytuacji zagrożenia zatruciem ulatniającym się gazem. W rolę strażaków, policjantów oraz ratowników biorących udział w akcji wcielili się studenci II roku ratownictwa. - fotoreportaż
W Auli Łaskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli armatora Star Reefers UK ze studentami wydziału mechanicznego i nawigacyjnego. Panowie D.Spooner, I. Kuligowski, K.K. Sharma i A. Studziński przedstawili prezentację na temat zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, historii, organizacji i działalności firmy Star Reefers. Po prezentacji odbyło się w Sali Tradycji spotkanie z władzami uczelni, podczas którego podpisano umowę o realizację praktyk morskich pomiędzy Akademia Morską w Szczecinie a Star Reefers Poland Sp. z o.o., działającą jako agent dla Star Reefers UK, reprezentowaną przez Kapitana Adama Studzińskiego.
 www.star-reefers.com fotoreportaż z tego wyrażenia - fotoreportaż