8 października 2007 roku w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego odbyło się spotkanie zespołów roboczych w sprawie przygotowań do VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku. Oprócz kwestii przygotowań do VI Forum tematem spotkania było również omówienie idei powołania zespołu roboczego dotyczącego energii pod przewodnictwem Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Motto przewodnie powołania zespołu to "Przyjazne środowisku i konkurencyjne zaopatrzenia w energię". W spotkaniu uczesniczył Prorektor ds. Morskich, dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka.

W ramach projektu „Sprzątanie świata” Fundacja Nasza Ziemia zrealizowała projekt Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku.

Celem projektu było:
1. zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczenia Bałtyku,
2. wskazanie konsekwencji zanieczyszczania wód śródlądowych dla zanieczyszczania Bałtyku,
3. zwrócenie uwagi na wrażliwość ekosystemu bałtyckiego,
4. ukazanie ważnej roli Bałtyku dla mieszkańców państw nadbałtyckich.

W skład projektu wchodziła akcja usuwania sieci zaczepionych na wraku Mamel, położonym ok. 12 mil od Świnoujścia, prowadzona w dniach 11 i 12 sierpnia 2007r. W akcji wzięli udział nurkowie z Magazynu Nurkowanie oraz Akademia Morska w Szczecinie, która udostępniła do celów projektu statek badawczy m/s Nawigator XXI., pod dowództwem kpt. Zbigniewa Ferlasa.

Akcja sprzątania sieci zakończyła się sukcesem. Podsumowanie projektu odbyło się w ramach konferencji prasowej zorganizowanej na m/s Nawigator XXI w dniu 13.08.2007r. W konferencji udział wzięli: Sławek Brzózek – Fundacja Nasza Ziemia, Marek Szulc, Zbigniew Ferlas – Akademia Morska w Szczecinie, Aleksander Ustasz – redaktor naczelny magazynu Nurkowanie i szef ekipy płetwonurków. Na konferencję przybyli dziennikarze TVP, Polskiego Radia Szczecin, Radia Eska i Radia VOX.

W dniach 20-22 maja w Gdyni odbyło się V Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku pod hasłem „Tradycja i innowacyjność w Regionie Morza Bałtyckiego”. Akademię Morską w Szczecinie reprezentowali Prorektor ds. Morskich dr inż. Wojciech Ślączka i dr inż. Jerzy Hajduk prof. nadzw. Podczas spotkania została przyjęta rezolucja dotycząca:

Czytaj więcej...

17 kwietnia br. Prorektor ds. Morskich dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka spotkał się z właścicielami francuskiej firmy COMPTOIR DES PECHES D'EUROPE DU NORD, panami Patrice Leduc i Bruno Leduc. Firma jest armatorem ośmiu statków rybackich. Rozmowy dotyczyły możliwości odbywania praktyk przez studentów AM oraz podjęcia pracy przez absolwentów AM.

CGGVeritas to światowy dostawca usług i wyposażenia z zakresu geofizyki i sejsmiki. 24 kwietnia br. przedstawiciele firmy: Natalie Brown,  Francois Fischer, Patrick Forey zaprezentowali CGGVeritas studentom AM. Poruszane tematy obejmowały zarówno specyfikę firmy jak i warunki zatrudnienia oraz perspektywy rozwoju zawodowego. W przypadku zatrudnienia w CGGVeritas absolwenci nie będą pracować jako typowi „marine service”, czyli marynarze, ale jako „surveying service”, czyli naukowcy, badacze.

XIV Forum Gospodarcze w Ciechocinku odbyło się 2 i 3 kwietnia br. pod hasłem „Solidarna Polska w liberalnej Europie”. Najważniejszymi gośćmi forum byli Stefan Meller, Jerzy Buzek i Zbigniew Religa. Akademię Morską w Szczecinie reprezentował Prorektor ds. Morskich – dr inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka, który wspólnie z Pawłem Szynkarukiem, Dyrektorem Polskiej Żeglugi Morskiej, poprowadził panel dyskusyjny „Perspektywy rozwoju gospodarki morskiej w Polsce”.

Z dniem 25 stycznia 2007r. Akademia Morska w Szczecinie została członkiem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej (KIGM).


Krajowa Izba Gospodarki Morskiej jest największą ogólnokrajową organizacją samorządu gospodarczego zrzeszająca firmy, instytucje oraz organizacje prowadzące działalność w ramach szeroko rozumianej gospodarki morskiej. KIGM skupia blisko 200 firm działających w branżach takich, jak przemysł okrętowy, obrót portowy, transport, spedycja, rybołówstwo oraz handel międzynarodowy.

Do podstawowych zadań statutowych Izby należą m.in.:
- wspieranie i reprezentowanie firm i instytucji z branży morskiej wobec władz rządowych, parlamentarnych i samorządowych,
- wspieranie inicjatyw gospodarczych uwzględniających cechy charakterystyczne regionów nadmorskich i ich więź z morzem,
- opiniowanie projektów międzynarodowych umów gospodarczych w zakresie gospodarki morskiej, itp.

12 stycznia 2007r. na statku szkolnym Akademii Morskiej m/s Nawigator XXI odbyła się uroczystość oddania do użytku łodzi inspekcyjnej ŁM-OIRM-11 oraz żurawika stanowiących inwestycję Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie w ramach środków pozyskanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2006. <fotoreportaż>

Czytaj więcej...

W związku z planowanym przez Akademię Morską otwarciem nowej specjalności na kierunku transport, 10 stycznia 2007r. odbyło się w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej  spotkanie Prorektora ds. Morskich Wojciecha Ślączki, Kanclerza AM Andrzeja Durajczyka z Dyrektorem Naczelnym PŻM Pawłem Szynkarukiem i szefem Biura Personalno-Administracyjnego Jerzym Sieradzanem.

Celem spotkania było omówienie zasad współpracy w zakresie organizacji praktyk dla nowo powstającej specjalności. Efektem rozmów było podpisanie przez obie strony listu intencyjnego deklarującego wolę ścisłej współpracy Akademii Morskiej i Polskiej Żeglugi Morskiej w sferze szkolenia praktycznego studentów w specjalności Inżynieria Bezpieczeństwa Transportu Morskiego. Przyszłe praktyki będą miały na celu zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania transportu morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z jego bezpieczeństwem.

12 stycznia 2007 w Akademia Morska podpisała porozumienie z firmą Unibaltic w sprawie stypendium fundowanego.


Firma Unibaltic ufundowała stypendia dla dwóch studentów Wydziału Nawigacyjnego i jednego studenta Wydziału Mechanicznego.


Stypendyści w obecności Prorektora ds. Morskich Wojciecha Ślączki oraz Prezesa Unibaltic Arkadiusza Wójcika i Specjalisty ds. kadr Marzeny Deki podpisali indywidualne umowy o stypendia fundowane.


Podpisane umowy są wyrazem nowej polityki kadrowej w firmach armatorskich. Stypendia fundowane to nowy sposób na pozyskanie młodej, dobrze wyszkolonej kadry w sytuacji stale wzrastającego zapotrzebowania na oficerów marynarki handlowej.  <fotoreportaż>

14 grudnia 2006 odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni z firmą armatorską Unibaltic Sp. z o.o. biorącą udział w programie „Stypendium Fundowane dla Studentów AM”.

W spotkaniu wzięli udział Prezes Unibaltic  Arkadiusz Wójcik, Vice Prezes Czesław Kowalak, Shipping Manager Grzegorz Mikłaszewicz i Specjalista ds. Kadr Marzena Deka. Uczelnię reprezentowali Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka, Prodziekan WN January Szafraniak i Prodziekan WM Paweł Krause.

Podczas spotkania przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne ze studentami Wydziału Nawigacyjnego i Mechanicznego, wytypowanych na stypendystów.

Program stypendialny zakłada fundowanie przez armatorów, z którymi Akademia zawarła porozumienie, stypendiów dla studentów kierunków pływających.

 

12 grudnia 2006 podpisano umowę o organizację praktyk morskich dla studentów Akademii Morskiej na statkach SMT Shipmanagement & Transport Ltd.

W spotkaniu uczestniczyli: ze strony armatora Pan Maciej Nowakowski i Pani Lucyna Makuchowska, ze strony Uczelni Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka i Monika Wiese.

Zawarta umowa daje możliwość odbycia praktyki morskiej na statkach zarządzanych przez SMT Shipmanagement & Transport Ltd. spełniającej wszystkie standardy STCW. Armator zapewnia również nadzór nad jej przebiegiem oraz pełne ubezpieczenie morskie.

Czytaj więcej...

03.10.2007 statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie m/s „Nawigator XXI” został skierowany na remont klasowy  zgodnie z  wymagania Polskiego Rejestru Statków oraz ze względu na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji.

Aby spełnić wymagania określone przez IMO w szczególności dotyczące bezpiecznej eksploatacji statku, przewiduje się wykonanie następujących prac remontowych:
1. piaskowanie i malowanie kadłuba;
2. remont generalny silnika głównego;
3. remont generalny silników pomocniczych;
4. remont generalny sprężarek chłodni;
5. wymiana wału napędowego i wymiana łożysk;
6. przegląd steru;
7. przegląd armatury dennej i częściowa wymiana rurociągów;
8. inne prace wymagane przez PRS.

Remont jednostki zostanie wykonany w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni. Zakończenie prac planowane jest na 22 października.

24 maja br. w siedzibie Polskiej Żeglugi Morskiej, 25 studentów Akademii Morskiej podpisało umowy o stypendium fundowane. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony uczelni J.M. Rektor Bolesław Kuźniewski, Prorektor ds. Morskich Wojciech Ślączka, ze strony PŻM Dyrektor Naczelny Paweł Szynkaruk i Szef Biura Personalno-Administracyjnego Jerzy Sieradzan.


Stypendiami objęci zostali studenci II roku  wydziału nawigacyjnego i mechanicznego.  Armator będzie wypłacał studentom stypendia przez III semestry do czasu zakończenia studiów. Studenci, którzy podpisali umowy mają również zapewnione praktyki morskie na statkach armatora. Umowa zobowiązuje studentów, w zamian za uzyskane korzyści, do pracy na statkach PŻM przez co najmniej 2 lata.


Dzięki podpisanym umową armator zapewnił sobie młodą, dobrze wykształconą kadrę oficerską, a studenci uzyskali możliwość zdobycia doświadczenia i szybkiego awansu na statkach odnawianej floty największego polskiego armatora.