23 maja br. w Szczecinie na nabrzeżu u stóp Wałów Chrobrego odbędą się uroczystości 20-lecia podniesienia bandery na m/s Nawigator XXI.

Program uroczystości przedstawia się następująco:

11:40 Wejście do portu m/s Nawigator XXI

Uroczyste wpłynięcie do portu w asyście holowników

12:00    Uroczysty Senat na pokładzie m/s Nawigatora XXI

Wejście gości na pokład NXXI

Przemówienie JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie

Przemówienie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Przemówienie Prezydenta Piotra Krzystka wraz z przekazaniem bandery Szczecina

Wręczenie statuetki „Wilka Morskiego”

Wręczenie pamiątkowych medali gościom honorowym

Podziękowania